SC COIFER IMPEX SRL – licitatie publica cu strigare

NR.454/11.01.2016

TRIBUNALUL BUCUREȘTI            

SECȚIA A VII-A CIVILĂ

DOSAR NR. 16179/3/2013

TERMEN 11.03.2016

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei COIFER IMPEX S.R.L, cu sediul social în București, Strada Jiului Nr. 67, sector 1,având cod de înregistrare fiscală 4194520 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/16512/1993, conform Sentinței civile nr. 2068 din data de 27.02.2015 pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în dosarul cu numărul 16179/3/2013,

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile si mobile, aflate în proprietatea debitoarei:

 

 • LOT A: Bunurile imobile, mijloace fixe, obiecte de inventar și materii prime, situate în localitatea Mârşa din judeţul Sibiu, vândute în bloc la prețul de 13.050.602,10 RON, exclusiv TVA.
 • Bunuri imobile constând în: Propietate imobiliară tip spațiu industrial situat în Mâșa- Avrig, Str. Uzinei, nr. 1, jud. Sibiu. Propietatea este compusă din 13 loturi de teren cu următoarele numere cadastrale: 21123/61; 21123/58;1223;1225;1228;1718;1719;1720;1721;1727;1728;1731;21126/56 pe care sunt edificate 3 construcții, repectiv 1 hală industrială, (identificată pe 2 numere cadastrale alipite), 1 clădire cu destinația de spațiu administrativ care are un regim de înălțime de P+1 și 1 clădire cu destinația de magazie având un regim de înățime de P. Suprafața totală a terenului este de 33.544,40 mp, iar aria totală desfășurată acelor 3 clădiri este de 20.861,47 mp.

 • Mijloace fixe, obiecte de inventar și materii prime constând în obiecte utilizate în mod special în industria prelucrării și confecțiilor sau construcțiilor metalice diverse.
 • LOT B: Mijloace fixe de tipul containerelor și barăcilor situate în localitatea Mârşa din judeţul Sibiu. Bunurile se vand in bloc, la pretul de 425.250 RON, exclusiv TVA.
 • LOT C: Spațiu comercial situat în Str. Jiului nr. 67,Sector 1, București. Proprietatea imobiliară cu număr cadastral 210863 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 210863 din data de 6.12.2012 compusă din teren cu suprafață de 351 mp și construcție S+P+2E, având suprafață utilă 514 mp. Imobilul este dotat cu bunuri mobile aferente desfășurării activității unei companii (birotică). Bunurile se vand in bloc, la pretul de 405.397,80 EURO, exclusiv TVA.
 • LOT D: Imobil apartament de 3 camere situat în Municipiul București, in Sos. Pipera nr. 17-19, bloc 3D, scara 1, etaj 2, ap. 8, Sector 1 cu o suprafață utilă de 69,18 mp, având număr cadastral 3481/8 și înscris in Cartea Funciară nr. 251527-C1-U6 din data de 06.12.2012. Bunul imobil se valorifică inclusiv cu mobilierul și dotările aflate în incinta acestuia. Prețul de pornire este de 79.200 EURO, exclusiv TVA.
 • LOT E: Imobil apartament de 4 camere situat în Municipiul București,Strada Elena Vacarescu, nr. 3, bloc 22/1, scara C, etaj 6, ap. 50, Sector 1 cu o suprafață utilă de 101,8 mp, având nr. cadastral 2633/3,6,50 și înscris în Cartea Funciară nr. 251429-C1-U8 din data de 06.12.2012. Bunul imobil se valorifică inclusiv cu mobilierul și dotările aflate în incinta acestuia. Prețul de pornire este de 90.900 EURO, exclusiv TVA.
 • LOT F: Mijloace de transport. Fiecare lot de mai jos constituie un pachet compact, iar bunurile ce compun loturile vor fi vândute împreuna.

 • Lotul 1

 

Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Toyota RAV4 18.000
2 Dacia Logan 3.690
3 Dacia Logan 2.700
4 Dacia Logan 3.690
5 Dacia Logan 1.980
6 Dacia Logan 1.980
7 Dacia Logan 4.050
8 Dacia LSDAB 1.080
9 Dacia Solenza 900
10 Renault Megane 5.850
                                         TOTAL PREȚ LOT 1                                                     43.920

 • Lotul 2
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Volkswagen Golf 6.300
2 Volkswagen Passat CC 7.020
3 Dacia Double cab 1.9D 1.260
4 Dacia Logan 1.980
5 Dacia Logan 1.980
6 Dacia Logan 4.050
7 Dacia Logan 4.050
8 Dacia Logan 3.195
9 Dacia LSDAB 1.080
10 Dacia Solenza 900
                                       TOTAL PREȚ LOT 2                                                       31.815

 

 • Lotul 3
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Autoutilitară Fiat Ducato 2,3 JTD 15.750
2 Autoutilitară Fiat Ducato CMCD 15.750
3 Dacia Furgon 990
4 Dacia Furgon 990
5 Dacia Double cab 1.9D 1.080
6 Dacia Double cab 1.9 1.125
7 Dacia Logan 1.980
8 Dacia Logan 4.050
9 Dacia Break 1310 CLI 1.421.1
10 Audi A6 Allroad Quattro 10.530
                                   TOTAL PREȚ LOT 3                                                             53.666,10

 

 

 • Lotul 4
Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 Dacia Double Cab 1.9 1.125
2 Dacia Double Cab 1.9D 1.080
3 Dacia Logan 2.700
4 Dacia Logan 4.050
5 Dacia Logan 4.050
6 Dacia Logan 4.050
7 Dacia Logan 4.050
8 Dacia LSDAB 1.080
9 Skoda Octavia 6.300
10 Skoda Octavia 6.300
                                     TOTAL PREȚ LOT 4                                                         34.785

 

 

 • Lotul 5

 

Nr. crt. Producător/Model Preț (EURO, exclusiv TVA)
1 IVECO 40 S 43T Stralis 14.850

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP Insolvency S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București, începând cu data afișării prezentului anunț.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 5% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 21.01.2016, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat.

Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în data de 28.01.2016, în același loc și la aceiași oră.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82, 0752 146 791 sau la adresa de e-mail office.insolvency@zrp.ro, persoană de contact: Iulia Ivaschescu.

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.