SC COMAICO SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 263/06.01.2016

TRIBUNALUL ILFOV

Secţia Civilă

DOSAR: 3089/93/2013

DEBITOARE: S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisele (Consorțiul), ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L., cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunului:

  • Imobil compus din teren în suprafață de 5.485 mp și constructia edificată pe acesta în suprafață de 715 mp, denumită generic „Club”, înscrise în cartea funciară nr. 52172, număr cadastral 282/13, 282/13-C1, 282/13-C2., situat în Comuna 1 Decembrie, Sat 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu nr. 264, Județul Ilfov, aflat in patrimoniul S.C. COMAICO S.R.L. - în faliment, la prețul de pornire de 560.000 Euro (imobilul se vinde fără T.V.A. conform prevederilor art. 292, alin. 2. lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia va avea loc în data de 14.01.2016 ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, Bucureşti. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

 

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în data de 21.01.2016, în acelaşi loc și la aceeaşi oră.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.05.17 (18); fax: 021.311.77.88; 0746 156 508 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro.

Lichidator judiciar

Consorțiul:

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partner

Elena Cosma

 

AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L.

Prin Asociat Coordonator

Aurelian Dobrescu

 

Comments are closed.