SC M GROUP ALPROPLAST SRL – licitatie publica cu strigare

Nr. 14757/03.12.2015

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Secţia a VII-a Civilă

DOSAR: 35665/3/2012

DEBITOARE: S.C. M GROUP ALPROPLAST S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. cu sediul în str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar, în dosarul nr. 35665/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII a Civilă, având ca obiect procedura falimentului S.C. M GROUP ALPROPLAST S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sos. Pipera nr.48C, BL. Hala 1, sector 2, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor:

  • Imobil situat în Comuna Ciorogârla, jud. Ilfov, format din teren intravilan în suprafață de 4.772,08 mp și construcțiile edificate în suprafață construită la sol de 414,80 mp, respectiv C1 – atelier, cu o suprafață construită la sol de 386, 90 mp; C2 – magazie, cu o suprafață construită la sol de 27,90 mp, la prețul de pornire de 128.400 euro, exclusiv T.V.A.
  • Bunuri mobile la prețul total de pornire de 20.319 euro exclusiv TVA constând in: echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsurare și control în valoare de 021 euro; mobilier și I.T. - valoare de piața de 2.298 euro.

Persoanele interesate sa participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, Bucureşti.

 

Licitaţia va avea loc în data de 11.12.2015 ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menţionat. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua la acelasi pret in data de 18.12.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021.311.77.82 sau la adresa de e-mail: licitatii@zrp.ro..

ZRP Insolvency S.P.R.L.

Prin Co-Managing Partener

Elena Cosma

Comments are closed.